Palvelumuotoilu

Kitchenistä saa nyt myös ketterää palvelumuotoilua

 

Asiakaskokemuksella on tutkimusten valossa suuri vaikutus liiketoiminnan kannalta kriittisiin tekijöihin: asiakasuskollisuuteen, tuotteista ja palveluista saatavaan hintaan, suosittelualttiuteen ja tietenkin loppukädessä yrityksen myyntiin.

Yritykset tuntevat omat asiakkaansa ja heidän asiakaskokemuksensa – vai tuntevatko sittenkään? Asiakkaan kokema todellisuus on usein aika kaukana siitä mitä yritys kuvittelee.

Markkinointitoimisto Kitchenin Oivalluspisteanalyysi tarjoaa ketterän ja resursseja säästävän liikkeellelähdön. Palvelumuotoilun metodiikkoja hyödyntäen se auttaa yritystä tarkastelemaan asiakaspolun asiakaskokemuksia objektiivisesti ja tunnistamaan usein myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja keinoja erottautua.

– Syväluotaus asiakkaiden kokemuksiin eri kohtaamispisteissä antaa käytännönläheisen tilannekuvan siitä, missä asiakkaan odotusten ja kokemusten välinen kuilu on suurimmillaan ja missä on vielä hyödyntämätöntä liiketoimintapotentiaalia.

Oivalluspisteanalyysin avulla saamme arvokasta tietoa siitä, mistä kannattaa lähteä liikkeelle, kun tavoitteena on saavuttaa asiakaskokemuksella kilpailuetua.


Haluan kuulla lisää Oivalluspisteanalyysistä


Positiivinen asiakaskokemus