jhl_logo2

Monimuotoisuus, laajuus ja eri ammattiryhmät päätettiin kääntää eduksi. Kun työpaikoilla eri ammat- tiryhmien edustajat kuuluvat samaan liittoon on heillä enemmän vaikutusvaltaa työpaikan asioihin kuin että työntekijät kuuluisivat eri ammattiryhmien liittoon. Halusimme että työntekijä kokee että ei le yksin ja yhdessä olemme enemmän. Uskomme myös että vastakkainasettelun aika on ohi ja työnantajat ja työntekijät yhdessä toimien ajavat Suomea parempaan suuntaan. Emme halunneet uhkailla vaan lähestyä asiaa positiivisesti.

LUOVA RATKAISU

Halusimme viestiä, että JHL kokoaa eri alojen erilaiset ihmiset yhteen – ilman raja-aitoja. Kun mahdolli- simman moni tulee samaan liittoon, voima kasvaa. Ja luo vastavoiman näköalattomuuteen. Toisaalta oli tuotava myös esiin, että ilmaista lounasta ei ole. Kaikkien (yksilön, jäsenien, työnantajien ja liiton) on kannettava oma osansa soppaan. Kaikkein tärkeintä yksilön kannalta oli ymmärtää, että yksin ei pärjää, voima tulee yhteisöstä. Tästä halusimme pelottelun sijaan kertoa positiivisesti.

TOTEUTUS

Ihmisten sydämiin pääsee herättelemällä huomiota tarinallisella konseptilla.
Lainasimme konseptiimme valmiiksi tuttuja asioita populääri kulttuurista. Konseptiksi valittiin Olkoon Voima Kanssamme. Julisteissa viljelimme viittauksia pop-kulttuurin ikonisia asetelmia aina Charlien enkeleistä Tuntemattoman sotilaan kautta Muskettisotureihin. Konseptissa haluttiin näyttää yhteisön voimaa joka tulee positiivisesta asenteesta. Julisteet saivat runsaasti huomiota työpaikoilla: työnteki- jöiden kesken on järjestetty kilpailuja, jossa työntekijät voivat näyttää miten he ovat toimineet yhdessä julisteiden hengessä. Julisteet ohjasivat myös lisäkävijöitä JHL:n verkkosivustolle lukemaan lisätietoa.KITCHEN_WEB_RESPONSIIVINEN_koodaukseen_Page_4_Image_0003

KITCHEN_WEB_RESPONSIIVINEN_koodaukseen_Page_4_Image_0004
KITCHEN_WEB_RESPONSIIVINEN_koodaukseen_Page_4_Image_0005

KITCHEN_WEB_RESPONSIIVINEN_koodaukseen_Page_4_Image_0006

AsiakasVastaavat


ArtDirector


Copywriter

Image_011


Radio1

Radio2

Radio3

Radio4

Radio5

Radio6