suunnitteluprosessi_alasivu_2

SUUNNITTELUPROSESSI

 

VAIHE 1: PERUSTAN LUOMINEN

Brändistrategian, visuaalisen ilmeen tai markkinointisuunnitelman laatiminen käynnistyy usein työpajalla, jossa luodaan markkinoinnin strateginen perusta.

VAIHE 2: KONSEPTISUUNNITTELU

Markkinoinnin konseptin suunnittelu jatkuu luontevasti brändilinjausten pohjalta. Työt aloitetaan pitämällä laajempi palaveri, jossa käydään läpi palvelujen brändiin ja markkinoinnin suunnitteluun vaikuttavat tekijät.

VAIHE 3: MARKKINOINTIVIESTINNÄN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

Markkinoinnin konseptin ympärille suunnitellaan markkinointiviestinnän eri elementit. Tätä työtä ohjaa markkinointisuunnitelma, jonka avulla varmistetaan tarvittavan tiedon välittyminen ja tunnettuuden lisääminen eri kohderyhmille. Markkinointisuunnitelman laatiminen käynnistyy samanaikaisesti konseptisuunnittelun kanssa.

Tutustu ammattilaisiimme >>